Posts Tagged ‘optimizacija web stranica’

SEO – Optimizacija i web marketing

Što je zapravo SEO ? To pitanje zasigurno muči mnoge nove korisnike web industrije i vlasnike web stranica koji to još ne znaju. SEO ili eng. Search Engine Optimization je izraz za optimizaciju web stranica i prilagodbu za tražilice sa svrhom boljeg rangiranja i pozicioniranja stranica na tražilicama. Postoje dvije najpoznatije varijante pozicioniranja na tražilicama […]